You are currently viewing Plastiikkakirurgisissa  toimenpiteissä käydään ikään ja statukseen katsomatta

Plastiikkakirurgisissa toimenpiteissä käydään ikään ja statukseen katsomatta

Plastiikkkakirurgiset toimenpiteet ovat olleet kysyttyjä koronapandemian aikana. Pandemia on luonut mahdollisuuden etätyöskentelyyn ja rauhallisen vaiheen toimenpiteistä toipumiseen. Plastiikkakirurgian tyypillinen asiakas on henkilö, jolla on kehossaan toiminnallista tai henkistä haittaa aiheuttava vaiva. Plastiikkakirurginen asiakas voi olla kuka tahansa meistä, ikään ja statukseen katsomatta.

 

Turvallisuus edellä

Kirurgiset toimenpiteet tehdään aina turvallisuus edellä, ja asiakkaan tulee olla henkisesti ja fyysisesti siihen soveltuva. Leikkauspäätöksen tekoon asiakkaalla on oltava riittävän pitkä harkinta-aika eikä plastiikkakirurgin konsultaatio ole koskaan suora edellytys leikkaukselle.

 

Konsultaatio on ensimmäinen askel

Plastiikkakirurgin konsultaatio on ensimmäinen askel leikkausta harkitsevalle. Kirurgi antaa asiakkaalle oikeaa ja luotettavaa tietoa toimenpiteen mahdollisuuksista, kustannuksista, toipumisprosessista ja mahdollisista haitoista. Näiden tietojen pohjalta asiakas voi harkita toimenpidettä realistisemmin. Konsultaation jälkeen isommalle leikkauspäätökselle annetaan harkitsemisaikaa useampi viikko.

 

Valitse erikoislääkäri

Plastiikkakirurgia on lääketieteen erikoisala, joka edellyttää kirurgilta 12 vuoden koulutuksen. Koulutuksen lisäksi ala edellyttää kirurgilta jatkuvaa alan seuraamista, osallistumista alan kehitykseen ja tuhansia leikkaustoistomääriä. Sairaalassa plastiikkakirurgi tekee vartaloa muokkaavaa kirurgiaa kuten vamman tai syövän jälkeisiä korjausleikkauksia tavoitteenaan mahdollisimman korkea toiminnallinen ja luonnollinen lopputulos. Yksityisellä sektorilla esteettisessä plastiikkakirurgiassa huomioidaan asiakkaan toiveet ja tarpeet. Plastiikkakirurgisten toimenpiteiden lopputuloksessa on aina korkea esteettinen laatuvaatimus.

 

Luottamus

Esteettinen kirurgia edellyttää luottamuksellista asiakassuhdetta. Lääkärillä on salassapitovelvollisuus. Konsultaatiossa käydään läpi asiakkaan nykytila, anatomia, kudoksen laatu, asiakkaan toiveet, realistiset odotukset ja kustannusarvio. Toisinaan kirurgi voi ohjata sinut toiselle asiantuntijalle tai suositella, että kirurgisiin toimenpiteisiin ei ryhdytä.

 

Lopuksi

Plastiikkakirurgian tyypillinen asiakas on henkilö, jolla on kehossaan toiminnallista tai henkistä haittaa aiheuttava vaiva. Parhaimman lopputuloksen edellytyksenä on, että toimenpiteen suorittaa asiaan perehtynyt alan erikoislääkäri. Toimenpiteiden lopputuloksessa on aina korkea esteettinen laatuvaatimus. Plastiikkakirurginen asiakas voi olla kuka tahansa meistä, ikään ja statukseen katsomatta.